[www.satululmu.com ]
Centrul de sănătate


Sănătatea mai presus de toate!

      La inceputul sec. XX  bolnavii din satul Ulmu se adresau la spitalul de la Vasieni. In vremea foametei a fost amenajata o baraca temporara cu cantina,baie si etuba. Functia de felcer o indeplinea o singura persoana Valentina Moroz-Podoleanu. Apoi la punctul medical imbraca halatul alb si Silvia Gutu.


1958-la marginea satului între copacii viguroşi pe sleahul spre Horodca,apare un spital cu 2 medici şi 35 de paturi;

1979-spitalul era deservit de 3 medici şi 18 lucratori cu studii medii care tratau  bolnavii;

1996 -incepe a activa Georgeta Corcodel care activează şi pînă în prezent  Şefa spitalului;

2002-dispensarul se transforma în Centrul de Sanatate cu 3 medici de familie Andrei şi Zinaida Mardare,Georgeta Corcodel  si 7 asistente medicale Ecaterina Gutu, Zinaida Nani ,Maria Podoleanu ,Lidia Ursu ,Ecaterina Plamadeala, Vera Corcodel si Galina Budeanu, un asistent de fizioterapie Vladimir Mariniuc, o laborantă Iulia Agrici.


  În prezent instituţia are statut de Oficiu al medicului de familie, am fost trecuţi intr-o cladire impozanta cu 2 etaje din centrul localitatii cu cabinete spaţioase şi comode, inzestrate cu inventarul şi instrumentele medicale necesare. La Ulmu  îndeplineşte funcţia de medic-coordonator Doamna Georgeta Corcodel originară din Lipacani, Absolventa a Universitaţii de Stat de Medicina şi Farmacie Nicolae Testemitanu, este căsătorită in acest sat. Am aflat că este un  fel de tradiţie  în familia Doamnei Georgeta de a fi medic, îi place enorm profesia pe care a îmbraţişat-o. Venind la serviciu în fiecare zi aşteapta satisfacţie reciprocă cît şi comunicare eficientă cu pacienţii.