[www.satululmu.com ]


Fermecat de muzica simfonică


 (Vasile Ciubuc)

      

    La Duminica Mare, cînd cișmelele și porțile codrenilor erau împodobite cu frunzari, iar copiii își făcuseră ‘’cercei”  din cireșe coapte, pe maidanul satului se adunase multă lume în straie de sărbătoare. Lîngă ea frînă un autobuz din care coborî o echipă de tineri cu trompetele subsuoară.

    -Am venit să vă îndulcim sărbătoarea, zise profesorul Vasile Ciubuc, închinîndu-se consătenilor.

   Născut la 24 ianuarie 1955 în satul Ulmu în familia țăranilor Mihail și Elena Ciubuc, Vasile absolvi în 1980 Academia de Muzică și Arte, Facultatea interpreți, specialitatea trompetă și deveni artist în Orchestra simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, unde muncește și în prezent întreținînd permanent legături cu baștina.

    Fratele lui mai mare, Ion, de acum trei decenii muncește specialist de elită la o mină din Norilsk (Rusia), iar mezinul Teodor îmbracă salopetă de muncitor la Uzina de tractoare din Chișinău. Sora Maria, în prezent pensionară, și-a dedicat toată viața comerțului. Sofia, însă, obținînd diploma la Institutul Pedagogic ‘’Ion Creangă” , și-a făcut renume de pedagog în Cimișlia.

    Vasile, primul trompetist, timp de 16 ani a fost director al Orchestrei simfonice de la Teatrul de Operă și Balet. Fără contribuția sa nu avu loc nici un Festival internațional ‘’Invită Maria Bieșu ". Cu Orchestra simfonică a concertat în zeci de țări, pe toate continentele, învrednicindu-se de multe relicve și aprecieri comemorative.  

      Paralel cu munca în Orchestra simfonică, Vasile Ciubuc activează fructuos în învățămîntul artistic de specialitate, e profesor distins la Liceele musicale "Ciprian Porumbescu’’ și ‘’Serghei Rahmaninov” din capital. El deține categoria I didactică.

     Muzicienii înzestrați, crescuți de profesorul Vasile Ciubuc, în present fac slavă și popularitate țării    noastre la Viena , în SUA, la Kiev, București, Moscova și Sankt-Petersburg. Participînd la un concurs în arta muzicală clasică, organizat de Ambasada Federației Ruse în Republica moldova, premiantul Vadim Timotin a fost admis la studii fără axamene la Conservatorul "P. Ciaikovski” din Moscova. Un alt discipol, Dumitru Hanganu, a fermecat publicul meloman din Paris.

     În mai 2011 Vasile Ciubuc a organizat selecția muzicală a elevilor dotați din Ulmmu, pe care intenționează să-i ia sub patronajul său.

     Soția maestrului, Iulia, originară din sătucul Humulești din raza municipiului Chișinău, e artistă în aceeași Orchestră Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet. Iar fiica Olga a absolvit Academia de Muzică din București, specialitatea pian, și e profesoară la aceeași instituție.