[www.satululmu.com ]

Sfinta Teodora - Hramul M
ănăstirii Ulmu

                                                                                                                                                                                     


     Dumnezeu este unul ș-ii Atotputernic  Cuvîntul Tatălui  Ceresc este plin de putere,de moralitate,de încredere.El ne pătrunde cu puritatea si claritatea sa.
Mănăstirea Ulmu este o ctitorie care va dăinui peste ani.


    Pe 7 august Mănăstirea Ulmu sărbătorește Hramul cu Sfintul nume al Maicii Teodora de la Sihla.In această zi se face pomenirea Preacuvioasei Maicii noastre TEODORA DE LA SIHLA, care a sihăstrit mulţi ani la sfîrştul secolului al 17-lea,într-o peștera din preajma schitului Sihla-Neamț.
    Această floare duhovnicească  de mare preț si mireasa lui Hristos,pe care a odraslit-o pamîntul binecuvîntat al Moldovei,s-a născut pe la jumatatea secolului
al 17-lea,оn satul Vоnatori - Neamţ,din binecredincioșii părințși iubitori de Dumnezeu.Fericita Teodora,ajungînd la vîrsta rînduită,a fost casătorita de către părinți  împotriva vointei ei,cu un tînăr evlavios din Ismail.Dar,neavind ei copii,iar
sufletul Teodorei mereu arzоnd de dorința unei vieti cu totul curate,închinate numai lui Dumnezeu,la aceasta îndemnînd-o și duhovnicul ei,precum ca firea ei singuratică,a imbratișat cinul monahal la schitul Varzarești-Focșani,iar soțul ei s-a calugarit in schitul Poiana-Marului,sub numele de Eleodor.Așa a binevoit Dumnezeu să-i povațuiasca pe amîndoi pe calea sfințeniei și a mîntuirii.
   Viața Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla și faptele ei,prin care a bineplacut
lui. Dumnezeu,o așează in ceata sfinților din cer ca pe o aleasa  nevoitaoare,pe care a rodit-o Biserica și neamul nostru.Cu ale ei rugaciuni,Doamne Isuse Hristoase,miluiește-ne  și ne mîntuie pe noi toți,țara si poporul bine credincios.
Doamne Ajută.