[www.satululmu.com ]
 Nr.  Nume, prenume Anul de naştere Funcţia Studii Grad didactic
 1.  Ursu Nina 1961 Director, prof. l. română. Superioare I
 2. Balaur Ion 1951 Dir. adjunct, prof. chimie, biologie.  Superioare II
 3. Budeanu Viorica  1967 Dir. educativ, prof. l.rusă. Superioare II
 4.  Plamadeala Claudia 1953 Exdirector, prof. fizică. Superioare II
 5. Nani Margareta 1973 prof. informatică. Superioare II 
 6.  Frunză Elena 1955 prof. l. română. Superioare II 
 7. Bivol Vera 1961 prof. l. română. Superioare  II 
 8. Nani Galina 1972 prof. geografie, istorie Superioare II 
 9. Goţonoagă Victoria I. 1965 prof. matematocă. Superioare II 
 10. Jumir Viorica 1975 prof. biologie. Superioare II 
 11. Nani Maria 1948 învăţătoare cl. primare. Superioare II 
 12. Bojoga Ina 1985 învăţătoare cl. primare. Superioare
 13. Plămădeală Maria 1949 prof. ed. tehnologică. Medii de specialitate 
 14. Soţchi Maria 1956 învăţătoare cl. primare. Superioare II 
 15. Vîrtosu Lilia 1982 învăţătoare cl. primare. Superioare II
 16. Braghiş Vera 1958 învăţătoare cl. primare. Medii de specialitate II
 17. Braghiş Ecaterina 1986 învăţătoare cl. primare. Superioare II 
 18. Jumir Tudor 1976 prof. ed. fizică. Superioare II 
 19. Munteanu Vera 1944 prof. chimie. Superioare I 
 20. Podoleanu Vasilisa 1947 prof. l. franceză. Superioare II 
 21. Tutunaru Frevonia 1951 prof. matematică. Superioare II 
 22. Zaicenco Vera 1946 prof. ed. fizică. Medii de specialitate II 
 23. Silistraru Margareta 1962 prof. ed. muzicală. Medii de specialitate II 
 24. Balaur Eleonora 1953 prof. l. franceză. Superioare 
 25. Goţonoagă Victoria N. 1982 prof. istorie. Superioare 
          1 septembrie 2011