[www.satululmu.com ]


Omul din umbra cifrelor

(Nicolae Silistraru)

Nicolae Silistraru,născut la 11 noiembrie 1946,doctor habilitat în pedagogie,are peste 150 de publicaţii ştiincifice,dintre care 3 monografii,3 manuale,3,ghiduri.Participant la peste 15 simpozioane şi conferinţe ştiincifice atât naţionale,cât şi internazionale.În calitate de conductor ştiinţific a pregătit un doctor habilitat şi 17 doctori în ştiinţe.Aceste date îl caracterizează plenar pe omul de ştiinţă Nicolae Silistraru.

După absolvirea şcolii,Nicolae,în anii 1961-1965,continuă să facă carte la Şcoala pedagogică din Călăraşi.Apoi patru ani urmează activitatea de pedagog în raioanele Călăraşi şi Străşeni.

Conştientizind cât de importantă este munca de "inginer”al sufletelor,dl N.Silistraru din 1969 pâna în 1973 continuă să-şi aprofundeze cunoştinţele la Institutul Pedagogic "Ion Creangă” din Chişinău,iar ulterior dorul de a duce semînţa educaţiei l-a "purtat” prin şcoala din Ustia,r-nul Dubăsari,unde activează ca profesor de limbă şi literatură româna,director adjunct pentru instruire şi educaţie.Urmează munca în cadrul Ministerului Învaţamântului,la Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creanga”.

În anul 1988-1992 continuă aspira tura la Institutul Şcolilor Naţionale din Federaţia Rusă,or.Moscova,unde şi susţine teza de doctor în pedagogie.Din 1993 pînă in 1996 este lector superior,şeful catedrei "Limbi Moderne” a Universitaţii Cooperatiste Comerciale din Moldova,iar din 1996 pînă în 2005 este conferenţiar universitar,şeful catedrei "Pedagogie”,profesor universitar la catedra Ştiinţe ale Educaţiei la Universitatea de Stat din Moldova.În anul 1998 devine doctor habilitat în pedagogie.

O importantă treaptă consacrată ştiinţei a fost activitatea în cadrul Instututului de Ştiinţe ale Educaţiei,muncind în calitate de cercetător ştiinţific principal (2005-2006),şeful sectorului "Învaţământ superior” (2006-2009).Din anul 2009 până în prezent profesorul Nicolae Silistraru este şef de catedră la Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în or.Chişinău.

Cei 7 ani de acasă,muncă din fragedă copilărie,pasiunea faţă de carte,dar şi nobleţea gândului,bunătatea sufletească,în acelaşi timp,duritatea caracterului au creat miezul şi esenţa omului pre nume Nicolae Silistraru,primind înalte aprecieri din partea colegilor şi specialiştilor în materie.

Vasile Panico,decan la Universitatea Pedagogică de Stat din Tiraspol susţine că”lucrările stiinţifico-metodice,elaborate de dl N.Silistraru,sunz înalt de către studenţi,master anzi,doctoranzi şi cadrele didactice din Republica Moldova”.

O împlinire a sufletului sunt cei 2 feciori-Sergiu şi Roman,ambii avînd studii universitare ,dar şi nepoţeii Nicolae şi Robert.

Soţia Sofia,activând în calitate de lector superior la Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova,întregeşte cadrul cuplului de intelectuali şi slujitori ai ştiinţei.