[www.satululmu.com ]

Regina costumului național

(Maria Podoleanu-Cristea)

         Bunelul stătea abătut pe un scăunel, cu privirea înfiptă în crăpăturile  solului înfierbîntat de razele soarelui, apoi i se adresă nepoțelei:

        -Măriuța, adu-mi cîrja, vreau să-ți arăt ceva.

        Bătrînul purtă vîrful bastonului printre ridurile de pe fața pămîntului și în cîteva clipe se contură portretul nepoțelei, cu ochi mari și părul buclat. Desenul o impresionase mult pe Mărioara, încît nu poate uita aceasta scenă pînă astăzi.

         Bunelul, Isidor Podoleanu, fost marinar în flotila țaristă, avea darul picturii. Umpluse pereții casei cu tot felul de tablouri dedicate luptelor marine, zugrăvite pe bucăți mari de furnir( faneră). Mulți ani el fusese un vrednic primar al satului Ulmu. Cînd la vîrsta de 92 de ani închise pleoapele, îeșise să-l petreacă în ultimul drum toată populația de la mic la mare. El lăsase  în urma sa trei feciori și o fiică – Ion, Dumitru, Vasile și Maria. Ion deveni scriitor, Dumitru și Maria – gospodari văzuți.     

          Cel mai mult suferise Vasile. Fiind mobilizat în Armata Română, ajunse prizonier într-un lagăr sovietic . S-a întors la vatră necăjit ca vai de el. Era meșter iscusit în lemn și metal. Își puse ambiția ca toți cei 4 copii ai săi să obțină studii superioae- Elena și Maria s-au specializat în matematică și cibernetică, Valentina- în tehnologia vinificației, Ana- în limba și literatura română. Acum, în afară de Maria, toate trei sunt pensionare.

        Maria Podoleanu-Cristea, deși poseda diplomă de matematician, îmbrățișînd arta frumosului, a devenit regina costumului național. Ea conduce colectivul din 30 de maiștri iscusiți  de la Casa portului popular  ‘’Casa Cristea’’, e prim-viceprețedinte al Asociației Obștești a Meșterilor Populari din țara noastră. Costumele și podoabele naționale confecționate de ea s-au învrednicit de prestigioase diplome la expozițiile internaționale din Germania, Italia, România, Rusia, SUA, Ucraina. Delegațiile oficiale și diplomații noștri le înmînă, ca prețioase suvenire, la diferite întruniri peste hotare. Ele servesc drept carte de vizită a Republicii Moldova în lumea întreagă.

Principalu, însă, ‘’Casa Cristea’’ înzestrează formațiunile artistice din țară cu costume naționale veritabile, de o înaltă ținută estetică. Costumul și odoarele naționale, care sunt exponente grăitoare ale bogăției noastre spirituale tradiționale, își fac o vădită popularitate la nunți și cumătrii, la sărbărtorile de masă din orașele și satele Moldovei. Prin efortul și talentul său Maria Cristea s-a învrednicit de Titlu Onorific ‘’’Meșter-Faur’’.